Maska cywilna

  • Civil Mask

    Maska cywilna

    1. Niski opór oddechowy, bez zapachu, bez podrażnień.
    2. PFE (skuteczność filtracji cząstek nieolejnych) ≥ 30%
    3. Zapobiegaj zanieczyszczeniom powodowanym przez bakterie, kurz, rozpryski cieczy i krople.